Tegu skamba mūsų dainos
 • DESCRIPTION

  Surinkti balsingų žmonių kuopelę ir pasivadinti "Volunge" nėra nei nauja, nei labai sunku. Jei kas ryžtasi ir savo daina prilygti šiam Lietuvos girių giedoriui, tikrai yra vertas gražaus pagyrimo. O kada "Volungė" gieda ištisus du dešimtmečius ir nė nemano nutilti, belieka sakyti, jog tai ne šiaip sau paprastas paukštis.

  Toronto lietuvių choras "Volungė" ir priklauso tokių keistų bei retų paukščių giminei. Kurie niekaip nenutyla, net neišskrenda rudeniop pasiieškoti šiltesnių kraštų. Beje, rudens metas mūsų "Volungei" prie širdies: kap čia gali pamiršti, kad gelstant ir raustant klevų lapams Toronte pasigirdo jos pirmoji daina? Nedrasi dar, tik megėjiška. Buvo 1975-ieji. Kitąmet vos išsiritusį paukštuką ėmėsi globoti Dalia Skrinskaitė-Viskontienė. Prisijaukino jį, susibičiuliavo, pamilo visam gyvenimui. Aštuonios pirmosios volungietės ir jų vadovė pragydo taip, kad dažnas išeivijos lietuvaitis besiklausydamas lėkė mintimis namolei ir šluostėsi slapukę ašarą. O "Volungė" tuo tarpu vis garsiau traukė savo aukštą giesmę. Ne vien Toronto padangėje - ir kitus Kanados lietuvių telkinius aplakstydama, ir Amerikos didmiesčius, net Angliją ir Vokietiją pasiekdama. Ir stebėjosi visi, kurie buvo skaitę knygose apie paukščius, kad volungės mėgstančios slėptis tankiose medžių viršūnėse...

  Tokia buvo pradžia. Šiandien "Volungė" jan nebe kuklus moterų oktetas, bet pagarsėjęs mišrus choras. 1980 metais į volungiečių gretas pasiprašė devyni pirmieji vyrai, nelyginant anie devyni pasakų broliai. Choro vadovė narsiai priėmė šį iššūkį. Suprato, kad neaugdamas ir nesikeisdamas tampi dulkėtu muziejaus eksponantu. O "Volungė" norėjo gyventi ir kitiems gyvenimo dovanoti. Todėl reikėjo ieškoti naujo kūrybinio polėkio. Keitėsi choro repertuaras. Šalia visiems mielų lietuvių liaudies dainų radosi estradinė muzika, klasikos kūriniai, bažnytinė giesmė. Pradėjus bendradarbiauti su kompozitoriumi Jonu Govėdu, plėtėsi choristų akiratis, augo meistriškumas. Draugystė su Toronto lietuvių Prisikėlimo parapija paakino "Volungę" giliau pasikapstyti po religinės muzikos aruodus. Šitaip gimė kalėdinių koncertų tradicija, kuri gyvuoja iki šiol ir kasmet priartina parapijiečiams Dievo Sūnaus gimino slėpinį. Neretai volungiečiai savo skambiais balsais įsiterpia ir į sekmadienio Mišių liturgiją Prisikėlimo bažnyčioje. O kas besuskaičiuos visus išeivijos minėjimus, šventes, kultūros renginius, kuriuos per dvidešimt metų nepailstanti "Volungė" aplankė, praturtino, sušildė savo daina ir giesme! Keliskart sėkmingai pasirodyta ir tarptautinėse atgimstančios Lietuvos miestuose ir laimė dalyvauti Pasaulio lietuvių dainų šventėje 1994 metais. O šį 1996 metų pavasarį, švęsdama gražią giesmininko sukaktį, "Volungė" dovanoja mums savo dainų ir giesmių įrašus.

  Kažkas praminė Lietuvos atgimima "dainuojančia revoliucija". Žinia, mūsų "Volungė" per mažas paukštelis, kad galėtų pakeisti pasaulį. Ji ir negeidžia didelių žygdarbių. Ji tik nori ištikimai mums giedoti ir nuolat tvirtinti, kad be dainos, be muzikos mūsų gyvenimas šioje žemėje būtų daug skurdesnis. Lietuvių enciklopedija teisi: volungė yra gražiausias mūsų paukštis.
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Volunge releases its third recording on the occasion of the chorus' 20th anniversary. Since 1975, under the leadership of its musical director Dalia Skrinskas-Viskontas, "Volunge" has grown from a young ladies' octet into a mixed chorus of 45 singers, which has performed concerts in Boston, Chicago, Cleveland, Los Angeles, Montreal, New York, Philadelphia and Toronto. The chorus has also entertained audiences abroad on four separate occasions in Great Britain, Germany and Lithuania (twice).

  "Volunge" boasts a varied repertoire of more tha 100 songs, hymns, and major choral works, several composed by its accompanist, Jonas Govedas. It has participated in numerous song festivals and community celebrations, including Toronto's International Choral Festival - "The Joy of Singing."

  Through its music and song, "Volunge", Lithuania's most beautiful bird - "the golden oriole," is an ambassador of its cultural heritage.

 • Artist Classical

Downloadable Items

Now Playing:
23 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Šiaurės Pašvaistė 2:34 $0.99
Siuntė mane motinėlė 2:12 $0.99
Buvo dūda Vilniuj 2:13 $0.99
Čiūto 1:46 $0.99
Aik, aželi, undenia 2:09 $0.99
Ūdrio daina (iš operos Pilėnai) 3:39 $0.99
Ilgesys (iš Vakaro vizijos) 2:21 $0.99
Skamba, skamba kanklės 2:29 $0.99
Pragėriau žirgą 2:50 $0.99
Subatos vakarėlį 4:22 $0.99
Oi, tu eglele 2:11 $0.99
Ant kalno karklai siūbavo 1:33 $0.99
Karvelėli mėlynasis 4:31 $0.99
Sakė mane šiokia 1:54 $0.99
Serenada 2:48 $0.99
Atsikėlus ankstųjį rytelį 2:26 $0.99
Viešpaties pasaulis 3:25 $0.99
Iš Tavo rankos 5:06 $0.99
Šventas 1:43 $0.99
Dievo Avinėlis 1:54 $0.99
Už Lietuvą Tėvynę Motiną 2:52 $0.99
Digital booklet $0.99
Full album + Digital booklet $11.99

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3