Nerija I
 • DESCRIPTION

  Lietuvių studenčių vokalinis vienetas - NERIJA - Lithuanian Students Vocal Ensemble

  Prieš kelerius metus Clevelando studenčių ateitininkių būrelis buvo dažnai kviečiamas atsitiktinėms progoms padainuoti. Dainuoti sekėsi, be dainininkėms greitai paaiškėjo, kad vien meilės dainai neužtenka. Reikia pastovaus ir rimto darbo. 1974 metų rudenį Nerijos vokalinis vienetas formaliai įsisteigė ir pradėjo mokytis dainų. Jų repertuare yra harmonizuotos lietuvių liaudies melodijos ir naujausios populiarios lietuvių kompozitorių dainos. Vienetui vadovauja jauna muzikė Rita Čyvaitė-Kliorienė. Ji yra suharmonizavusi ir pritaikiusi daug šio repertuaro dainų.

  Šią plokštelę skiriame savo motinoms, kurios skatino mus dainuoti ir mylėti lietuviškas dainas. Todėl daugelyje šios plokštelės dainų prisimenama motina, mus paskatinusi šiam gražiam darbui.


  NERIJA Lithuanian Vocal Ensemble was established in Cleveland in the fall of 1974 when a small group of song loving students decided to devote their time and effort to the serious learning of Lithuanian folk and popular songs. Since that time, the group with its repertoire of over sixty works has performed widely in various cities of the United States and Canada.

  The director of the Ensemble, Rita Cyvas-Kliorys, has a B.A. in music and has arranged and harmonized many of the songs appearing on this record.


  KA-490-Nerija-I-photo-26-pct

  Nerijos dainininkės - Members of Nerija
  Kristina Aukštuolytė, Rita Balytė, Roma Balytė, Onytė Kliorytė, Živilė Kliorytė, Zita Kripavičiūtė,
  Nijolė Lenkauskaitė (sekretorė), Viktutė Lenkauskaitė, Danutė Miškinytė, Ligija Rociūnaitė, Danutė Sirgėdienė

  Vadovė ir dirigentė - Musical director
  Rita Čyvaitė-Kliorienė

  Akompaniatorė - Accompanist
  Kristina Kuprevičiūtė

 • Artist Choral

Downloadable Items

Now Playing:
15 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Devynbalsė 1:55 $0.99
Augino močiutė 2:53 $0.99
Liaudies dainų pynė 4:06 $0.99
Ausk, dukrele, drobeles 2:12 $0.99
Šią naktelę 2:30 $0.99
Iš rytų šalelės 2:22 $0.99
Utkele, putpele 1:09 $0.99
Tėviškėlė 1:44 $0.99
Oi motinėle 3:50 $0.99
Krantų gėlė 3:09 $0.99
Du garniai 2:35 $0.99
Mylėk ir lauk 3:15 $0.99
Laukuos 3:21 $0.99
Paprasta dainelė 2:27 $0.99
Full album $11.99

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3