Giesmės

Physical items

Name Media Cost Select
Giesmės CD CD $12.99


Downloadable Items

Now Playing:
17 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Kristui Karaliui 5:25 $0.99
O Marija motinėle 1:53 $0.99
Tau garbė ir šlovė 2:55 $0.99
Parveski, Viešpatie 4:28 $0.99
Marijos varpelis 2:59 $0.99
Sveika Marija 2:10 $0.99
Malda už tėvynę 3:10 $0.99
Šeši šimtai metų klūpo 2:02 $0.99
Prakartėlėn skubu 2:18 $0.99
O Sanctissima 2:59 $0.99
Ave Maria 2:23 $0.99
Himnas Kūrėjui 3:01 $0.99
Žemėn taiką nešu 3:03 $0.99
Mūsų žemė Lietuva 2:49 $0.99
Linksma giesmė 2:20 $0.99
Gaudeamus Hodie 1:34 $0.99
Full album 46:00 $9.99

DESCRIPTION

"KAIP GRĮŽTANČIUS NAMO PAUKŠČIUS, PARVESKI, VIEŠPATIE, IR MUS."

Švęsdami šešių šimtų metų Lietuvos Krikščionybės sukaktį, skiriame šias giesmes times kurie išaugino mus mylinčiais tėvynę Lietuvą. Tegul mūsų giesmės pasiekia dangaus vartus ir Visagalis suteikia visiems Lietuvos vaikams kantrybės, ištvermės ir vilties.

The Toronto Lithuanian choir, "Volungė" dedicates this recording of religious music to all Lithuanians commemorating 600 years of Christianity. "Volungė" is joined by the Toronto "Maironis" school choir and guest soloists - Anita Pakalniškytė and Jonas Vaškevičius.

Dirigentė: Dalia Skrinskaitė-Viskontienė
Vargonininkas: Jonas Govėdas

Volungė: Julija Adamonytė, Kazimieras Ambrozaitis, Laima Beržinytė, Rasa Bukšaitis, Vidas Dėmentavičius, Stasys Dubickas, Paulius Dunderas, Rima Gustaitytė, Teresė Jūrėnaitė, Rūta Jusytė, Loreta Kalvaitytė, Danutė Kušlikytė, Gražina Laurinaitytė, Dana Lukavičiūtė, Darius Mašalas, Žibutė Mašalienė, Judita Melnykaitė, Gintautas Neimanas, Jūratė Neimanienė, Julija Norkienė, Edmundas Norkus, Dalia Puodžiukaitė-Valaitienė, Rita Radžiūnaitė, Marius Rusinas, Dalia Simanavičiūtė, Algis Simonavičius, Loreta Stankutė, Sandy Strimaitytė, Ina Sungailienė, Morkus Sungaila, Laima Underienė, Ramūnas Underys, Vaidotas Vaičiūnas, Žibutė Vaičiūnienė, Rasa Vaidilaitė, Jurgis Valaitis, Jonas Vaškevičius, Dalia Vaškevičiūtė

Trio: Laima Dambrauskienė, Danutė Kušlikytė, Dalia Skrinskaitė-Viskontienė

Maironio mokyklos choras: Judita Ambrozaitytė, Eugenija Ambrozaitytė, Dalia Baliūnaitė, Kristina Baliūnaitė, Daina Batraks, Daina Batūraitė, Dalytė Cirušytė, Tamara Coyle, Tanya Coyle, Dalia Dobilaitė, Vilija Dobilaitė, Ramunė Gaižutytė, Olivia Herron, Adriana Karkaitė, Alicija Krakauskaitė, Aleksandra Kušneraitė, Vilija Leknickaitė, Janė Macijauskaitė, Rasa Matušaitytė, Gintautas Neimanas, Lina Paulionytė, Stefutė Pilipavięiutė, Lidija Pranaitytė, Silvia Pranaitytė, Alenutė Skrinskaitė, Tomas Skrinskas, Raminta Slapšytė, Fabrice Smieliauskas, Linas Underys, Vaiva Underytė, Indrė Viskontaitė, Katrytė Yanni

Recording engineer: Anton Kwiatkowski
Recorded at: Humbercrest United Church, Toronto (June 1987)
Cover graphics: Telesforas Valius
Cover design: Snaigė Šileikienė, Daina Puterienė

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3