Nerija II

Downloadable Items

Now Playing:
17 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Gulio, ryčio 2:39 $0.99
Oi, lekia, lekia gulbių pulkelis 1:43 $0.99
Oi, ūžkit gauskit 2:45 $0.99
Pūsk trimitą 3:15 $0.99
Barcarolle (iš operos Hofmano pasakos) 2:27 $0.99
Tik-tak 1:40 $0.99
Alma llanera (Lygumų dvasia) 2:38 $0.99
Prie gintaro jūros (Am Golf von Biskaja) 2:46 $0.99
Paskutinį sekmadienį 2:17 $0.99
Obelėlė ir upelis 3:04 $0.99
Tango Notturno 1:59 $0.99
Spaudos baliaus valsas 2:19 $0.99
Laukinė aguona 2:05 $0.99
Kregždutės (is miuziklo Ugnies medžioklė) 3:01 $0.99
Digital booklet $0.99
Full album + Digital booklet $11.99
Full album + Digital booklet $11.99

DESCRIPTION 

KA-491-Nerija-II-RCK-30-pct   KA-491-Nerija-II-Scenoj-Color-27-pct

Nerijos vokalinis vienetas įsisteigė 1974 metais. Spontaniškai -- dainuoti liaudies dainas ir lietuvių kompozitorių populiarios muzikos kūrybą. Šešerių metų laikotarpyje Nerija dainavo Philadelphijoje, Pittsburghe, Detroite, Chicagoje, Cicero, New Yorke, Daytone, Los Angeles, Baltimorėje, Toronte, Hamiltone ir savo gimtajame Clevelande. Dainoje užsimezgė gražios pažintys su jaunimu ir vyresniąja karta. Pirmoji Nerijos plokštelė, pasirodžiusi 1978 metais, buvo greitai išparduota.

1980 metų koncertų kelionėje į Pietų Ameriką nerijietės užsimezgė ypatingai gražią bičiulystę su Pietų Amerikos lietuvių jaunimu. Todėl antroji Nerijos plokštelė dalinai pasirodo su tuo repertuaru, kuris buvo dainuotas koncertuose nuo Caracas iki Buenos Aires. Džiaugdamasi savo šešerių metų kukliais vaisiais, Nerija sugrįžta pas visus lietuvius su savo antrąja plokštele.

Nerijai vadovauja muzikė Rita Čyvaitė-Kliorienė. Ji harmonizuoja ir aranžuoja vienetui dainas, nepalaužiama ištverme jungia mergaites gražiam darbui.


Nerija, the Lithuanian Vocal Ensemble was organized in Cleveland in 1974 by a small group of college women. Their repertoire consisted primarily of Lithuanian folk songs as well as popular and classical music.

During the last six years, Nerija has appeared in many cities in the United States and Canada. Its first record, produced in 1978, was a commercial success.

In June of 1980, Nerija toured South America performing popular concerts in Venezuela, Colombia, Brazil, Argentina and Uruguay.

Nerija's second record contains part of the South American repertoire as well as favorites from its concerts in the U.S. and Canada.

The inspiring director of the ensemble is Rita Cyvas-Kliorys, who has arranged and harmonized many songs in the repertoire.

KA-491-Nerija-II-CSU-UC-Lauke-30-pct


NERIJA - CLEVELANDO STUDENČIŲ VOKALINIS VIENETAS

Nerijos dainininkės - Members of Nerija
Rita Balytė, Roma Balytė, Mirga Bankaitytė, 
Danutė Belzinskienė, Ona Kliorytė, 
Zita Kripavičiūtė, Kristina Kuprevičiūtė, 
Nijolė Lenkauskaitė, Sigutė Lenkauskaitė, 
Viktorija Lenkauskaitė, Ligija Rociūnaitė

Vadovė ir Dirigentė - Musical director
Rita Čyvaitė-Kliorienė

Akompaniatorė - Accompanist
Kristina Kuprevičiūtė

Nerijos sekretorė - Secretary
Nijolė Lenkauskaitė

Koncertų pranešėjos
Ona Kliorytė, Rita Balytė

 

 

 

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3