Pasakos

Physical items

Name Media Cost Select
Pasakos CD CD $12.99


Downloadable Items

Now Playing:
12 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Įvadas 1:09 $0.99
Dangus griūna 3:35 $0.99
Gužučio ir gervės piršlybos 4:52 $0.99
Milžinai 2:11 $0.99
Našlaitėlis ir milžinas 4:17 $0.99
Slibinas devyngalvis 4:42 $0.99
Kuriu, kuriu pečiukų 0:54 $0.99
Ein saulelė aplinkui dangų 1:07 $0.99
Perkūno ginčas su velniu 1:37 $0.99
Plungės pilies kalnas 6:11 $0.99
Eglė žalčių karalienė 13:35 $1.29
Full album $9.99

DESCRIPTION

Pasakos yra mūsų visų gyvenimo puošmena, kūrybinės fantazijos žaidimai, ilgų amžių daugelio kartų išgyvenimų, pastabumo ir išminties kraitis. Todėl mielos visiems - vaikams ir suaugusiems.

Lietuvių liaudies pasakos pasižymi savo originalumu, veiksmingumu, dainuotinų posmų įtarpomis. Šioje plokštelėje norime su kaikuriomis jų supažindinti ir tikimės, kad klausysite jų su dideliu malonumu, kaip kad ir mes džiaugėmės jas įrašydami.

Įkalbėjo:
Birutė Nagienė: pasakotoja, gužutis, slibinas, velnias, burtininkė
Vincas Piečaitis: pasakotojas, milžinas, Perkūnas, bernas, ponaitis, Žilvinas
Vilija Bulotienė: lapė, gervė, seselė, Eglė
Raimundas Verbyla: katinas, našlaitėlis šunys
Marytė Adamonytė: šeškas, gegutė, sesuo
Adria McVicar: zuikis, Drebulė
Lina Celtoriūtė: vilkas
Gintaras Nagys: meška, sūnus

Muzika ir garsų efektai:
Aleksandras Stankevičius ir Birutė Nagienė

Įrašą vykdė:
Robert Labrosse, Jean Paquin, Guy Rheaume

Vyriausias Producentas:
Aleksandras Stankevičius

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3