KLD2017 - Tenor II

Downloadable Items

Now Playing:
18 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Lietuvos himnas 2:07 $0.50
Kanados himnas 1:45 $0.50
Lietuviais esame mes gimę 1:50 $0.50
Aik, aželi, undenia 3:02 $0.50
Buvo dūda Vilniuj 3:02 $0.50
Vaikščiojau 1:54 $0.50
Atvažiavo mašinėla 2:41 $0.50
Daina aš gyvenu 4:31 $0.50
Viena šeima - Viena tauta 3:44 $0.50
Šių naktį par naktį 3:23 $0.50
Cykiai, cykiai 3:54 $0.50
Ei kilo kilo 2:45 $0.50
Vai daugiel daugiel 3:03 $0.50
Ei jovar, jovar ! 3:51 $0.50
Padainuosim mes sustoję 2:29 $0.50
Žmonės ant kalnų 5:28 $0.50
Suaugusiųjų repertuaro knyga 0.00
KLD 2017 - Tenor 2 (Full album) 42:00 $8.00

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3