Lietuvių kompozitorių dainos
  • DESCRIPTION

    Lietuvių profesionalioji muzika ėmė vystytis tik XXa. pradžioje, nes taip lėmė ypatingos Lietuvos istorijos sąlygos. Todėl jos kompozitorių kūrybos raida buvo labai sparti. Tai, ką Europos muzikinė kultūra ugdė šimtmečiais, Lietuvoje buvo sukurta per kelis dešimtmečius - nuo klasikos iki modernizmo.

    Danutės Mileikos ir Edmundo Sauliaus Cibo kompaktinėje plokštelėje įrašytos skirtingų kartų lietuvių kompozitorių dainos. Tai tarsi lietuviškos vokalinės miniatiūros retrospektyva - pradedant vienu pirmųjų kompozitoriumi S. Šimkumi ir baigiant nūdienos kompozitore A. Žigaityte. Jų originalios dainos, parašytos liaudies žodžiais, čia tarsi "įrėmina" kitų lietuvių kompozitorių kūrybą. Dainas jungia ir nuoseklus įvairių išgyvenimų turinys - nuo pirmosios meilės, svajonių, piršlybų iki netekties, atleidimo ir prisiminimų.

    Because of Lithuania's particular historical circumstances, professional music developed there only in the beginning of the 20th century. Once begun, however, the evolution of music by Lithuanian composers occurred quickly. Musical styles - classical to modern - that spanned centuries in Europe came to life in only a few decades in Lithuania.

    This CD by Danute Mileika and Edmund Saulius Cibas includes songs by several generations of Lithuanian composers. A miniature retrospective of Lithuanian vocal music, it begins with one of Lithuania's first composers (S. Simkus) and ends with the contemporary composer A. Zigaityte. These two original songs, set to traditional Lithuanian texts essentially frame the music of the other Lithuanian composers. The songs are united in sequence of experience from first love, dreams, and matchmaking to loss, forgiveness and memories.

  • Artist Classical

Physical items

Name Media Cost Select
Lietuvių kompozitorių dainos CD $14.99


Downloadable Items

Now Playing:
21 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Oi, užkilokit vartelius (Oh close the gate) 2:39 $0.99
Na, tai kas (So what!) 2:22 $0.99
Pradalgiuose (In the swath) 1:21 $0.99
Vai, nekukuok (Oh, don't cuckoo) 3:03 $0.99
Ulijana (Ulijana) 5:14 $0.99
Lankoje (In the meadow) 2:26 $0.99
Šilagėlė (The violet) 1:09 $0.99
Vandens malūnėliai (The little watermills) 1:59 $0.99
Pavasario daina (The song of springtime) 3:05 $0.99
Svajonės (Dreams) 3:16 $0.99
Serenada (Serenade) 3:21 $0.99
Akimis tau parašysiu (My eyes will write to you) 1:51 $0.99
Daug pavasarių (Many springtimes) 1:49 $0.99
Jaunystė (Youth) 1:26 $0.99
Švelnumas (Tenderness) 4:38 $0.99
Aš viską užmiršau (I have forgotten everything) 3:17 $0.99
Susitiki tave norėčiau vėlei (I'd like to meet you again) 3:04 $0.99
Kai jauna buvai (When you were young) 2:11 $0.99
Oi, didūs didūs (Oh how great) 3:38 $0.99
Giesmė į tylą (A hymn to the silence) 3:20 $0.99
Full album $11.99

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3