NEW & NOTEWORTHY

  • KA-485-Cover-915-310
  • KA-219-Cover-915-310
  • KA-544-Cover-915-310
  • KA-339-Cover-915-310
  • LinksmuKaledu Cover 915 310
  • KA 617 Cover 915 310
  • KA-543-Cover-915-310

Children's

KA-481-Cover-210-210

Aš ir mano muzika
Gintarėliai

KA-553-Cover-210-210

Išėjo tėvelis į mišką
Romualdas Zableckas

KLX-467-Cover-210-210

Mano aitvaras skraido
Kristina ir Penketukas

KA-564-Cover-210-210

Pasakos
Birutė Nagienė, Vincas Piečaitis ir kiti

KA-070-Cover-210-210

The Little Prince
Antoine de Saint-Exupéry told by Richard Gere

Classical

KA-480-Cover-210-210

Gyvenimas - Giesmė
Exultate

KA-388-Cover-210-210

Kantata: Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva
Aleksandras Stankevičius

KA-494-Cover-210-210

Ko vėjai pučia
Antanas Keblys

KA-478-Cover-210-210

Lengvos ir lyrinės dainos
Gina Čapkauskienė

KA-495-Cover-210-210

Lietuvių kompozitorių dainos
Danute Mileika & Edmund Saulius Cibas

KA-488-Cover-210-210

Namų psalmės (Ancestral Psalms)
Dainava - Exultate - Volungė

KA-581-Cover-210-210

Omnis una gaudeamus
Dagilėlis

KA-543-Cover-210-210

Prisikėlė Jis!
Exultate

KA-570-Cover-210-210

Tegu skamba mūsų dainos
Volungė

Educational

KA 671 Cover 210 210 green

DŠ2018 - Soprano 1
Suaugusiųjų, studentų ir pajėgiausi išeivijos mišrūs
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 green

DŠ2018 - Soprano 2
Suaugusiųjų, studentų ir pajėgiausi išeivijos mišrūs
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 green

DŠ2018 - Alto 1
Suaugusiųjų, studentų ir pajėgiausi išeivijos mišrūs
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 green

DŠ2018 - Alto 2
Suaugusiųjų, studentų ir pajėgiausi išeivijos mišrūs
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 green

DŠ2018 - Tenor 1
Suaugusiųjų, studentų ir pajėgiausi išeivijos mišrūs
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 green

DŠ2018 - Tenor 2
Suaugusiųjų, studentų ir pajėgiausi išeivijos mišrūs
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 green

DŠ2018 - Baritone
Suaugusiųjų, studentų ir pajėgiausi išeivijos mišrūs
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 green

DŠ2018 - Bass
Suaugusiųjų, studentų ir pajėgiausi išeivijos mišrūs
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 blue

DŠ2018 - Soprano
Moksleivių mišrūs chorai
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 blue

DŠ2018 - Alto
Moksleivių mišrūs chorai
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 blue

DŠ2018 - Tenor
Moksleivių mišrūs chorai
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 blue

DŠ2018 - Bass
Moksleivių mišrūs chorai
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 brown

DŠ2018 - Soprano
IV kategorijos, senjorų ir išeivijos
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 brown

DŠ2018 - Alto
IV kategorijos, senjorų ir išeivijos
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 brown

DŠ2018 - Tenor
IV kategorijos, senjorų ir išeivijos
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 brown

DŠ2018 - Bass
IV kategorijos, senjorų ir išeivijos
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 green2

DŠ2018 - Soprano 1
Jaunių ir merginų (moksleivių)
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 green2

DŠ2018 - Soprano 2
Jaunių ir merginų (moksleivių)
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover 210 210 green2

DŠ2018 - Alto
Jaunių ir merginų (moksleivių)
Dainų mokymosi įrašai

KA 556 Cover 210 210 KLD2017
KLD2017 - Soprano I
Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017
KLD2017 - Soprano II
Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017
KLD2017 - Alto I
Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017
KLD2017 - Alto II
Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017
KLD2017 - Tenor I
Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017
KLD2017 - Tenor II
Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017
KLD2017 - Baritone
Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017
KLD2017 - Bass
Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017
KLD2017 - SA
Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017
KLD2017 - TB
Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017
KLD2017 - SATB
Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017
KLD2017 - Accompaniment
Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017 v
KLD2017 - Vaikai (Atskiri balsai)

Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017 v
KLD2017 - Vaikai (SSA)

Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017 v
KLD2017 - Vaikai (Band track)

Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017 f
KLD2017 - Finalas (Soprano)

Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017 f
KLD2017 - Finalas (Alto)

Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017 f
KLD2017 - Finalas (Tenor)

Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017 f
KLD2017 - Finalas (Bass)

Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017 f
KLD2017 - Finalas (SATB)

Dainų mokymosi įrašai
KA 556 Cover 210 210 KLD2017 f
KLD2017 - Finalas (Band track)

Dainų mokymosi įrašai
KA 600 Cover 210 210

Requiem - Soprano
Dainų mokymosi įrašai

KA 600 Cover 210 210

Requiem - Alto
Dainų mokymosi įrašai

KA 600 Cover 210 210

Requiem - Tenor
Dainų mokymosi įrašai

KA 600 Cover 210 210

Requiem - Bass
Dainų mokymosi įrašai

KA 556 Cover 210 210 Siluva50

Šiluva50 - Soprano I
Dainų mokymosi įrašai

KA 556 Cover 210 210 Siluva50

Šiluva50 - Soprano II
Dainų mokymosi įrašai

KA 556 Cover 210 210 Siluva50

Šiluva50 - Alto I
Dainų mokymosi įrašai

KA 556 Cover 210 210 Siluva50

Šiluva50 - Alto II
Dainų mokymosi įrašai

KA 556 Cover 210 210 Siluva50

Šiluva50 - Tenor
Dainų mokymosi įrašai

KA 556 Cover 210 210 Siluva50

Šiluva50 - Baritone
Dainų mokymosi įrašai

KA 556 Cover 210 210 Siluva50

Šiluva50 - Bass
Dainų mokymosi įrašai

KA 556 Cover 210 210 Siluva50
Šiluva50 - SATB
Dainų mokymosi įrašai
KA 671 V16 Cover 210 210

100-mečio V16 - Soprano
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 V16 Cover 210 210

100-mečio V16 - Alto
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 V16 Cover 210 210

100-mečio V16 - Tenor
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 V16 Cover 210 210

100-mečio V16 - Bass
Dainų mokymosi įrašai

KA 671 Cover V16 210 210

100-mečio V16 - SATB
Dainų mokymosi įrašai


The Šiluva Chapel in Washington 50 Year Jubilee Committee sincerely thanks Kristina Kliorytė and Martynas Matutis for recording the voice parts of the hymns which will be sung at the Mass celebrating this golden jubilee and making them accessible to the choirs.

Šiluvos koplyčios Vašingtone 50-mečio jubiliejaus komitetas nuoširdžiai dėkoja Kristinai Kliorytei ir Martynui Matučiui už pagalbą chorams įrašant atksirus balsus giesmių, kurios bus giedamos šv. Mišių metu minint šį auksinį jubiliejų.

Folk

KA-553-Cover-210-210

Išėjo tėvelis į mišką
Romualdas Zableckas

KA-219-Cover-210-210

Kalėdos
Montrealio lietuvių choras

KA-264-Cover-210-210

Kur gintarais...
Montrealio lietuvių jaunimo ansamblis "Gintaras"

KA-561-Cover-210-210

Lauksiu tavęs ateinant
Montrealio vyrų oktetas"

KA-362-Cover-210-210

Lietuva
Montrealio lietuvių choras"

KA-390-Cover-210-210

Lietuvos žemė
Montrealio lietuvių choras"

KA-488-Cover-210-210

Namų psalmės (Ancestral Psalms)
Dainava - Exultate - Volungė"

KA-490-Cover-210-210

Nerija I
Nerija

KA-491-Cover-210-210

Nerija II
Nerija

KA-492-Cover-210-210

Nerija III
Nerija

KA-581-Cover-210-210

Omnis una gaudeamus
Dagilėlis

KA-560-Cover-210-210

Pavasario ilgesys
Vytautas Tetenskas ir kanklių trio

KA-485-Cover-210-210

Prakartėlėn skubu
Exultate

KA-541-Cover-210-210

Prižadinkim Lietuva
Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis

KA-479-Cover-210-210

Širdis dar žydi
Montrealio vyrų oktetas

KA-546-Cover-210-210

Skambėk, daina
Antanas Keblys

KA-334-Cover-210-210

Šlama šilko vėjas
Montrealio lietuvių choras

KA-558-Cover-210-210

Sutartinė
Klaipėdos universiteto lietuvų liaudies instrumentų orkestras

KA-559-Cover-210-210

Tėviškės melodijos
Vytautas Tetenskas

KA-589-Cover-210-210

Volungė
Volungė

Holiday

KA-339-Cover-210-210

Adeles Fideles
Montrealio lietuvių choras

KA-590-Cover-210-210

Giesmės
Volungė

KA-544-Cover-210-210

Kalėdinės giesmės
Gintarėliai

KA-219-Cover-210-210

Kalėdos
Montrealio lietuvių choras

LinksmuKaledu Cover 210 210

Linksmų Kalėdų: Mėgiamiausių Kalėdinių dainų rinkinys
MLC | Exultate | Gintarėliai | Volungė

KA-617-Cover-210-210

Mes girdėjom angelus
Gintarėliai

KA-485-Cover-210-210

Prakartėlėn skubu
Exultate

KA-543-Cover-210-210

Prisikėlė Jis
Exultate

New Age

KA-419-Cover-210-210

Moksha
Alexandre Stanké

Poetry & Audiobooks

KA-564-Cover-210-210

Pasakos
Birutė Nagienė, Vincas Piečaitis ir kiti

KA-536-Cover-210-210

Prisimename Henriką Nagį
Henrikas Nagys

KA-070-Cover-210-210

The Little Prince
Antoine de Saint-Exupéry told by Richard Gere

Pop

KA-483-Cover-210-210

13e avenue
Alexandre Stanké

KA-552-Cover-210-210

25/34
Kolorado Vabalai

KA-482-Cover-210-210

Let it out
Alexandre Stanké

KLX-467-Cover-210-210

Mano aitvaras skraido
Kristina ir Penketukas

KA 473 Cover 210 210 New

Namai
Kristina ir Aleksandras

KA-505-Cover-210-210

Ta tête est folle
Kristina ir Aleksandras

Religious

KA-339-Cover-210-210

Adeles Fideles
Montrealio lietuvių choras

KLX-001-Cover-210-210

Garbinkim Dievą Giesme
Kristina ir Aleksandras

KA-590-Cover-210-210

Giesmės
Volungė

KA-480-Cover-210-210

Gyvenimas - Giesmė
Exultate

KA-219-Cover-210-210

Kalėdos
Montrealio lietuvių choras

KA-388-Cover-210-210

Kantata, Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva
Aleksandras Stankevičius

KA-494-Cover-210-210

Ko vėjai pučia
Antanas Keblys

KA-540-Cover-210-210

Mišios iš liaudies dainų aukuro
Rita Čyvaitė-Kliorienė

KA-485-Cover-210-210

Prakartėlėn skubu
Exultate

KA-543-Cover-210-210

Prisikėlė Jis!
Exultate

KA-541-Cover-210-210

Prižadinkim Lietuva
Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis

KA-600-Cover-210-210

Requiem
Kristina & Alexandre Stanké

KA-570-Cover-210-210

Tegu skamba mūsų dainos
Volungė

Rock

KA-620-Cover-210-210

415 Jane
Liquid Basement

KA-592-Cover-210-210

American Position
Liquid Basement

KA-489-Cover-210-210

Aš ir tu
Edis Punkris

KA-588-Cover-210-210

Hot Honey Liquor
Steel Wolf

KA-587-Cover-210-210

Midnight Train to Šiauliai (Ellis Spanos Commemorative Edition)
Steel Wolf

KA-575-Cover-210-210

Unleashed in the Beach
Liquid Basement

Soundtrack

KA-317-Cover-210-210

Au nom du père et du fils
Alexandre Stanké

KA-493-Cover-210-210

René Lévesque
Alexandre Stanké

World

KA-600-Cover-210-210

Requiem
Kristina & Alexandre Stanké

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3