Prisimename Henriką Nagį
  • DESCRIPTION

    Šiame kompaktiniame diske Henriko Nagio skaitomi eilėraščiai surinkti iš įvairių įrašų: iš Čikagos lietuvių radijo programos "Margutis", Los Angeles literatūros vakaro metu padarytų įrašų. Taip pat Aleksandro Stankevičiaus ištraukos iš jo sukurtos Kantatos Henriko Nagio žodžiams "Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva"; atleka Jungtinis Montrealio lietuvių choras. Montrealio mergaičių choro "Pavasaris" daina ir sol. Gina Čapkauskienė dainuoja "Vandens malūnėliai". Projekto koordinatorius: Vincas Piečaitis.

  • Artist Poetry & Audiobooks

Downloadable Items

Now Playing:
31 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Įvadas 0:31 $0.99
Aklasis 0:31 $0.99
Balta drobulė 2:47 $0.99
Elegija Algimantui 2:29 $0.99
Prisijaukinsiu sakalą 1:04 $0.99
Išmaldos neprašiau 1:25 $0.99
Mergaitės rankos 1:11 $0.99
Vienos vasaros nuotrupos 5:03 $0.99
Karuselė 0:42 $0.99
Vandens malūnėliai 2:42 $0.99
Pavasaris ir vaikai 3:31 $0.99
Vėl ruduo 1:34 $0.99
Karo dienoraštis: Hallesches Tor: Komunija 2:03 $0.99
Karo dienoraštis: Heroica: Danzig 1:11 $0.99
Pasmerktieji 1:28 $0.99
Ketvirtas laiškas: 1956 metų ruduo, Budapešto baladė 3:25 $0.99
Įtarpis 0:28 $0.99
Atskrenda sakalėlis 1:11 $0.99
Stebuklas 1:38 $0.99
Stankevičius: Kantata, Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva - II. Kryžius ir kalavijas: Rikių daina, III. Lietuvos krikštas: Kristaus žodžio sulaukus 7:24 $0.99
Poema apie brolį 5:03 $0.99
Svajonė 1:11 $0.99
Aitvaro brolio neišdaviau 1:23 $0.99
Eilėraščiai apie šiaurę: IV 1:53 $0.99
Eilėraščiai apie šiaurę: V 1:00 $0.99
Eilėraščiai apie šiaurę: IX 0:52 $0.99
Šiaurė 2:02 $0.99
Trečiadienis 0:28 $0.99
Išvada 0:21 $0.99
Stankevičius: Kantata, Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva - VI. Prisikėlimo himnas 1:40 $0.99
Full album $11.99

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3