Omnis una gaudeamus
 • DESCRIPTION 

  ŠIAULIŲ BERNIUKŲ IR JAUNUOLIŲ CHORAS "DAGILĖLIS"

  1990m. įkurtas Remigijaus Adomaičio, praplėtė berniukų chorų tradicijas ir yra vianas ryškiausių šio žanro kolektyvų Lietuvoje. Kasmet surengia per penkiasdešimt koncertų Lietuvoje bei užsienyje. "Dagilėlio" balsai skambėjo žymiausiose JAV, Italijos, Kinijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Čekijos, Rusijos, Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Slovenijos, Estijos ir kitų Europos šalių koncertų salėse.

  Choras nuolat bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio meno kolektyvais. "Dagilėlis" koncertavo su Sankt Peterburgo valstybiniu Ermitažo orkestru "Camerata Sankt Peterburg", Minsko, Kaliningrado, Lietuvos, šv. Kristoforo, Klaipėdos bei Šiaulių kameriniais orkestrais, Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, styginių kvartetu Art Vio, S. Šiaučiulio džiazo kvartetu.

  Choro ir jo vadovo indėlis į kultūrinį Lietuvos gyvenimą įvertintas LR Prezidentų Padėkos raštais, diplomais, "Aukso paukšte", specialiuoju prizu už Lietuvos dainų švenčių tradicijų puoselėjimą. "Dagilėlis" nuolat dalyvauja tarptautiniuose ir Lietuvos konkursuose, festivaliuose, du kartus jam skambėjo GRAND PRIX pripažinimo ovacijos, dvylika kartų Vokietijoje, Italijoje, Kinijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir kitose šalyse jam įteikti tarptautinių konkursų apdovanojimai ir nugalėtojo laurai.

  1999m. įkurta Šiaulių "Dagilėlio" dainavimo mokykla. Ji atvėrė naujas dainavimo meno perspektyvas, sudarė galimybes nuosekliai ugdyti jaunuosius dainininkus. Talentingi mokyklos mokytojai padeda berniukams augti dorais, kūrybingais, gyvenimo ritmą jaučiančiais žmonėmis.

   

  ŠIAULIAI BOYS' AND YOUTH CHOIR "DAGILĖLIS"

  From its founding by Remigijus Adomaitis in 1990, Dagilėlis has expanded the boys' choir tradition and is one of the foremost ensembles of this genre in Lithuania. Dagilėlis performs over fifty concerts each year in Lithuania and abroad. The ensemble has sung in the most famous concert halls in the United States, Italy, China, the United Kingdom, Germany, France, the Czech Republic, Russia, Belarus, Latvia, Poland, Slovenia and Estonia, to name a few.

  Dagilėlis is in constant collaboration with other ensembles in Lithuania and abroad. Dagilėlis has performed with the Saint Petersburg State Hermitage Orchestra "Camerata Sankt Peterburg"; the Minsk, Kaliningrad, Lithuanian, St. Kristopher, Klaipėda, and Šiauliai chamber orchestras; the Lithuanian State Symphony Orchestra; String Quartet "Art Vio" and S. Šiaučiulis Jazz Quartet.

  For their contributions to the cultural life of Šiauliai as well as of Lithuania, the choir and its artistic director have been awarded acknowledgements by the Presidents of the Republic of Lithuania and the "Golden Bird", a special award for the promotion of the Lithuanian choral tradition. Dagilėlis participates in competitions and festivals in Lithuania and abroad. It was twice applauded by the audience of the GRAND PRIX and has won the gold medal twelve times in international competitions in Germany, Italy, China, Poland, the Czech Republic as well as others.

  In 1999, the opening of the Dagilėlis school of choral singing provided new perspectives on the art of singing and created opportunities for and consistent education of young singers. The school's talented teachers help the boys grow to become honest and creative individuals who are attuned to the rhythm of life.

   

  KA 581 AdomaitisREMIGIJUS ADOMAITIS - MENO VADOVAS IR DIRIGENTAS

  Remigijus Adomaitis 1990m. įkūrė Šiaulių berniukų ir jaunuolių chorą "Dagilėlis". Energingo choro vadovo meninių, pedagoginių ir organizacinių sugebėjimų dėka choro kūrybinė biografija turtėjo svarbiais ir reikšmingais laimėjimais, plėtėsi koncertinių gastrolių geografija. 1999m. jo įkurta Šiaulių "Dagilėlio" dainavimo mokykla atvėrė naujas dainavimo perspektyvas. Remigijus veda meistriškumo kursus, skaito pranešimus, paskaitas konferencijose, seminaruose Lietuvoje ir užsienyje. Jis yra daugelio Lietuvos dainų švenčių, festivalių, moksleivių dainų švenčių vyr. dirigentas, tarptautinių chorų konkursų vertinimo komisijų pirmininkas arba narys, chorų ekspertas konsultantas, Lietuvos sąjungos prezidiumo narys. Už įvairiapusę pedagoginę ir visuomeninę veiklą yra pelnęs įvairias kultūros ir meno premijas, padėkas, prizus, suteiktas Šiaulių miesto Garbės piliečio vardas.

   

  REMIGIJUS ADOMAITIS - ARTISTIC DIRECTOR AND CONDUCTOR

  Remigijus Adomaitis founded the "Dagilėlis" Boys' and Youth Choir in 1990. By virtue of his energetic choral directing as well as his pedagogical and organizational abiliies, the choir's resume grew exponentially in its accomplishments. In 1999 he opened the Šiauliai "Dagilėlis" singing school, which provided new perspectives in the art of singing. Remigijus Adomaitis conducts masters workshops and lectures at conferences and seminars for hundreds of musicians in Lithuania and abroad. He has been a Chief Conductor in numerous Lithuanian song celebrations, festivals, youth song festivals. He has acted as both chairmain and member of international choir competitions, is an expert consultant for choirs and is a member of the Lithuanian Choir Presidium. He has received various awards for his diverse educational and social contributions and holds the Citizen of Honour title in the city of Šiauliai.

  KA 581 BerniukaiSiena1

  KA 581 BerniukaiSiena2KA 581 BerniukaiVyresni

 • Artist Classical

Physical items

Name Media Cost Select
Omnis una gaudeamus CD $14.99


Downloadable Items

Now Playing:
19 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Tylūs, tylūs vakariele 2:24 $0.99
Tautos globėjui 3:24 $0.99
Rūta žalioji 2:52 $0.99
Žemaičių plentas 4:25 $0.99
Ave Maria 2:41 $0.99
Locus iste 3:01 $0.99
Seniores populi 2:23 $0.99
Ave verum 4:09 $0.99
Ubi caritas et amor 3:07 $0.99
Tota pulchra es Maria 2:20 $0.99
Omnis una gaudeamus 3:09 $0.99
O salutaris hostia 3:42 $0.99
Cantus sancti Casimiri 3:52 $0.99
A Festive Gloria 2:25 $0.99
Praise His Holy Name 3:10 $0.99
Juokas 2:01 $0.99
The lion sleeps tonight 3:42 $0.99
Digital booklet $0.99
Full album + Digital booklet $11.99

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3