Skambėk, daina
  • KA-546-TonyTheGreatWhite-52-pct

    Description

    Baritonas Antanas Keblys (gim. 1921.06.14), daugiau nei du trečdalius savo amžiaus pragyvenęs Kanadoje, Montrealyje, lietuvių gretose, visas nuo mokslo ir darbo laisvas valandas sukrovė ant tautinio aukuro ir nuolat jį kurstė, kad neužgestų toli nuo tėvynės gyvenančių lietuvių širdyse rusenanti tevynės meilės ugnelė. Ne tik koordinuodamas Montrealio lietuvių veiklą, vadovaudamas ir pats dalyvaudamas chore bei vyrų oktete, yra surengęs netoli šimto ir savo solinių koncertų ne tik Kanados, bet ir JAV, Pietų Amerikos, Australijos, miestuose. Yra išleidčs savo įdainuotų giesmių bei dainų plokštelę ir 6 kompaktines plokšteles. Šioje kompaktinėje plokštelėje Antano Keblio dainos skamba pritariant Nijolė ir Vytauto Tetenskų liaudies instrumentų ansambliui. Taip išsipildė Antano Keblio tikro "dainų bernužėlio" svajonė savo "Dainų skrynelę" atidaryti tėvynėje.

  • Artist Folk

Downloadable Items

Now Playing:
25 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Iš rytų šalelės 3:42 $0.99
Žaliojoj lankelėj 1:51 $0.99
Jei nori valioj būti 2:41 $0.99
Stok ant akmelėlio 1:47 $0.99
Oi griežle, griežlele 1:27 $0.99
Kad aš ėjau ulytėlėm 1:44 $0.99
Tykiai tykiai 4:11 $0.99
Parlėkė antelė 2:05 $0.99
Už žalios girelės 2:23 $0.99
Ant kalnelio 2:15 $0.99
Padariau alutį 1:40 $0.99
Saldus alus 1:17 $0.99
Ant tėvelio dvaro 2:32 $0.99
Eik, Jonuli, namo 2:39 $0.99
Plaukė antelė 2:42 $0.99
Nupirk man, tėtuši 2:11 $0.99
Svyruonėlis 1:42 $0.99
Šauksmas 2:50 $0.99
Pavasario daina 2:54 $0.99
Klajūnai 5:16 $0.99
Per dangų 1:57 $0.99
Laukiu tavęs 2:00 $0.99
Ar ateisi 1:47 $0.99
Skambėk, daina 1:58 $0.99
Full album $11.99

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3