Garbinkim Dievą Giesme
 • DESCRIPTION

  Giesmė turi stebūklingą galią sujungti širdis bendrai mišių aukai ir kiekvieną bažnyčios kampelį pripildyti šventąją dvasia.  Giedant, malda tampa tvirtesnė, iškilmingesnė, gyvesnė.  Tačiau, ne per kiekvienas mišias, ypač savaitės bėgyje arba vasaros sezono metu, galima turėti asmenį, kuris lydint vargonų muzikai, pravestų bendruomeninį giedojimą.

  Šis kompaktinis diskas suteiks parapijoms galimybę, net neturint vargonininko, mišias pravesti iškilmingai.

  Giesmės sudėliotos mišių eiga: įžanginė, aukojimo, komunijos, ir baigminė.  Kar kur įterptos giedamos mišių maldos: Gailesčio Aktas, Aleliuja, Šventas, Tėve Mūsų, Dievo Avinėli.  Taip pat pridėta instrumentinė palydos muzika išėjimui.

  Skatinamas darnus ir aktyvus visų Šventų Mišių aukos dalyvių įsijungimas.  Šiam tikslui atsiekti, kartu su šiuo kompaktiniu disku spausdinami visų giesmių žodžiai.

  "Giedokite Viešpačiui naują giesmę, giedokite Viešpačiui visos šalys." PS.95.1

 • Artist Religious

Physical items

Name Media Cost Select
Garbinkim Dievą Giesme CD $14.99


Downloadable Items

Now Playing:
42 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
ĮŽANGINĖ Pulkim ant kelių 1:24 $0.99
VIEŠPATIE, PASIGAILĖK 1:28 $0.99
ALELIUJA 0:29 $0.99
ALELIUJA (antra dalis) 0:27 $0.99
AUKOJIMO Jėzau, pas mane ateiki 2:19 $0.99
ŠVENTAS 1:30 $0.99
DIEVO AVINĖLI 1:31 $0.99
KOMUNIJOS Koks didis Tu 3:31 $0.99
BAIGMINĖ O Kristau, pasaulio valdove 3:01 $0.99
IŠĖJIMUI VARGONAI Tau taikos beieškant 1:05 $0.99
ĮŽANGINĖ Prieš Tavo altorių 2:40 $0.99
ALELIUJA 0:37 $0.99
ALELIUJA (antra dalis) 0:37 $0.99
AUKOJIMO Iš šios mūs žemės 2:33 $0.99
ŠVENTAS 1:03 $0.99
TĖVE MŪSŲ 2:24 $0.99
KOMUNIJOS O didis Dieve 2:58 $0.99
BAIGMINĖ Tavim pripildyti 1:25 $0.99
IŠĖJIMUI VARGONAI Einant Tavo nurodytu keliu 1:12 $0.99
ĮŽANGINĖ Pasigailėk manęs 2:28 $0.99
ALELIUJA (antra dalis) 0:23 $0.99
ALELIUJA (antra dalis) 0:23 $0.99
AUKOJIMO Iš Tavo rankos 3:12 $0.99
ŠVENTAS 0:45 $0.99
DIEVO AVINĖLI 1:48 $0.99
KOMUNIJOS Švento Pranciškaus malda 2:40 $0.99
BAIGMINĖ Teskamba Viešpačiui 1:24 $0.99
IŠĖJIMUI VARGONAI Mūsų neilstančios garbės balsai 1:29 $0.99
ĮŽANGINĖ Sutelk visus 1:15 $0.99
VIEŠPATIE, PASIGAILĖK 1:02 $0.99
ALELIUJA 0:20 $0.99
ALELIUJA (antra dalis) 0:21 $0.99
AUKOJIMO Palaimintas Viešpats 2:32 $0.99
ŠVENTAS 1:11 $0.99
TĖVE MŪSŲ 2:33 $0.99
DIEVO AVINĖLI 1:01 $0.99
KOMUNIJOS Kaip ilgesingai 1:36 $0.99
BAIGMINĖ Štai jau baigiam auką 1:25 $0.99
IŠĖJIMUI VARGONAI Liudytojų himnas 1:15 $0.99
Visų giesmių sarašas $0.99
Visų giesmių žodžiai spausdinimui $0.99
Full album + Visų giesmių sarašas ir žodžiai spausdinimui $11.99

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3