Kur gintarais...
 • DESCRIPTION

  KA-264-Gintaras-36-pct

  Montrealio lietuvių jaunimo ansamblis savo pirmus žingsnius pradėjo 1967 metais, muz. Zigmui Lapinui suorganizavus lietuviškų liaudies instrumentų orkestro branduolį, kurio viešas pasirodymas įvyko 1968 metų vasario mėnesio 16 dienos minėjime. 1969 metais išaugo į piną ansamblį ir buvo pakrikštytas "Gintaro" vardu. "Gintaras" atstovavo lietuvius įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose, televizijoje bei aplankė Anglijos, Kanados ir JAV didesniąsias lietuvių kolonijas.

  Šią pirmąją plokštelę sudaro lietuviškos muzikos, tautinių šokių, dainos ir žodžių pynė. Skudučiai, rageliai ir birbynės primena piemenėlių raliavimą, o kanklės Dainų Šalies garbingą praeitį.

  Ansamblio įkūrėjas ir vadovas emeritus: Zigmas Lapinas
  Ansamblio vadovė: Rasa Lukoševičiūtė
  Dainos vadovė: Ina Kličienė
  Orchestro vadovai: Algis Lapinas, Andrius Lapinas, Rimas Piečaitis
  Šokių vadovė: Hilda Lapinienė
  Harmonizacija ir muzikos pristatymas: Zigmas Lapinas

 • Artist Folk

Downloadable Items

Now Playing:
18 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Kur gintarais 1:51 $0.99
Rezginėlė 2:16 $0.99
Staugia vėjas 1:38 $0.99
Sodinikų polka 1:53 $0.99
Linelis 1:55 $0.99
Siuntė mane motinėlė 2:25 $0.99
Vakarinė daina 2:37 $0.99
Sadutė 3:35 $0.99
Audėjėlė 2:07 $0.99
Subatėlė 1:50 $0.99
Prisimink 2:53 $0.99
Kalvelis 1:32 $0.99
Dunda klumpės 1:42 $0.99
O, ramunėle 2:05 $0.99
Vaidilučių malda 1:57 $0.99
Ave Marija 3:01 $0.99
Digital booklet $0.99
Full album + Digital booklet $11.99

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3