Mišios iš liaudies dainų aukuro
 • DESCRIPTION

  Aš dar užtikau liaudies dainą gyvą, ne koncertų programose, bet tarp žmonių. Po jos sparnais gyvenom, darbus dirbom, sielos pilnatvę reiškėm. Ten, kur buvome du - trečias buvo daina.

  Justinas Marcinkevičius

  Unikali paprasta liaudies dainos jėga. Ji persipina žymių kompozitorių kūryboje, aidi rašytojų lyrikoje, ramiu monotiškumu atsispindi dailininkų paveiksluose. Liaudies daina užgimusi paprasto žmogaus širdyje gyvena šimtmečiais. Ji mus vienija su vaikais, proseneliais ir anūkais. Ji mus ramina, guodžia, šildo.

  Dėl šių įvairių, širdingai mielų priežasčių ir gimė noras į Dievą prabilti paprasto žmogaus sukurtomis melodijomis. Pasimelsti Dievui mūsų protėvių perduota gaida. Iš kasdienybės susirinkus į Dievo namus savo džiaugsmais, rūpesčiais, išgyvenimais ir norais, sulieti į vieną kamieną save, liaudies dainą ir Dievą.

  Tikiuosi, kad nuoširdus liaudiškas paprastumas ir artimos širdžiai melodijos įsiliejusios į šv. Mišias padės mums priartėti prie ieškomo gyvojo Dievo.

  Rita Čyvaitė-Kliorienė


  I encountered the folk song alive, not in concert programs, but among the people. Under its wings we lived, worked, and expressed the fullness of our souls. Wherever two of us were gathered - the third was the folk song.

  Justinas Marcinkevičius

  The power of the folk song is simple and unique. It is woven throughout the music of famous composers, echoes in the words of poets, and is reflected from the artist's canvas. Born in the heart of the common man, the folk song lives through the ages. It binds us to our grandparents, parents, children, and grandchildren. It gives us peace, comfort, and warmth.

  For these varied and heartfelt reasons, my wish to speak to God through melodies created by the common man, to pray using the musical notes passed on to us by our ancestors, to - having gathered for worship with our daily hopes, worries, and longings - unite ourselves, the folk song, and the Lord, was born.

  I trust and hope that the sincerity and simplicity of these heartfelt melodies, when blended into the Holy Mass, will assist us in our search for the living God.

  Rita Cyvas-Kliorys

   

 • Artist Religious

Physical items

Name Media Cost Select
Mišios iš liaudies dainų aukuro - SATB Songbook $14.95


Downloadable Items

16 Tracks Total
Name Time Price Select Previews
Viešpatie, pasigailėk - SATB Sheet music $1.95
Garbė Dievui aukštybėse - SATB Sheet music $1.95
Aleliuja - SATB Sheet music $1.95
Šventas - SATB Sheet music $1.95
Tikėjimo paslaptis - SATB Sheet music $1.95
Amen - SATB Sheet music $1.95
Dievo Avinėli - SATB Sheet music $1.95
Full songbook - SATB

FULL SONGBOOK PREVIEW - SATB

Sheet music $9.95
Viešpatie, pasigailėk - SSAA Sheet music $1.95
Garbė Dievui aukštybėse - SSAA Sheet music $1.95
Aleliuja - SSAA Sheet music $1.95
Šventas - SSAA Sheet music $1.95
Tikėjimo paslaptis - SSAA Sheet music $1.95
Amen - SSAA Sheet music $1.95
Dievo Avinėli - SSAA Sheet music $1.95
Full songbook - SSAA

FULL SONGBOOK PREVIEW - SSAA

Sheet music $9.95

COPYRIGHT: Site physical purchases and downloads are licensed to you only for personal, noncommercial use.

Go to top

Musicians3